Na Irmandade de Yggdrassil estamos abertos a todo tipo de seguidores do Heathenry na Galicia (Odinistas, Ásatrú, Forn Sed, Vanatrú, etc) sempre e cando non pertenza a correntes racistas e racialistas que fomentan o odio. Aceptamos a todo tipo de persoas sen importarnos a súa raza ou orientación sexual. O único que pedimos é respeto entre tódolos membros do grupo e que manteñan o carácter apolítico.

Se queres pertencer á Irmandade ou recibir información sobre nós, por favor, cubre o seguinte formulario:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Irmandade de Yggdrassil estamos abiertos a todo tipo de seguidores del Heathenry en Galicia (Odinistas, Ásatrú, Forn Sed, Vanatrú, etc) siempre y cuando no pertenezca a las corrientes racistas y racialistas que fomentan el odio. Aceptamos a todo tipo de personas sin importarnos su raza u orientación sexual. Lo único que pedimos es respeto entre todos los miembros del grupo y que mantengan el carácter apolítico.

Si quieres pertenecer a Irmandade o recibir información sobre nosotros, por favor, cubre el siguiente formulario:

Formulario de afiliación