Sobre Irmandade de Yggdrassil


Na Irmandade de Yggdrassil somos unha Asociación legal de xente que segue a relixión nórdica; entre as nosas filas hai Ásatrú e Vanatrú da comunidade galega que nos reunimos para celebrar as nosas festividades, falar sobre as nosas crenzas e compartires as nosas aficións.

Neste espacio non hai sitio para o odio nen o racismo, non falamos de política (cada quén ten as súas ideas, pero éste é un lugar apolítico), e estamos abertos a todo o mundo que queira compartir connosco.

Unha vez ó mes facemos xuntanzas (as chamadas “quedadas vikingas”) nas que damos a benvida a todo aquel que se interese polas nosas creencias, ainda que non as comparta. As quedadas están abertas a todo o mundo e nelas falamos de todo un pouco.

Se che interesa vir a algunha das nosas reunións, podes porte en contacto connosco escribindo a: irmandadeyggdrassil@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Irmandade de Yggdrassil somos una Asociación legal de gente que sigue la religión nórdica; entre nuestras filas hay Ásatrú y Vanatrú de la comunidad gallega que nos reunimos para celebrar nuestras festividades, hablar de nuestras creencias y compartir nuestras aficiones.

En este espacio no hay sitio para el odio ni el racismo, no hablamos de política (cada uno tiene sus ideas, pero éste es un lugar apolítico) y estamos abiertos a todo el mundo que quiera compartir con nosotros.

Una vez al mes hacemos reuniones (las llamadas “quedadas vikingas”) en las que damos la bienvenida a todo aquél que se interese por nuestras creencias, aunque no las comparta. Las quedadas están abiertas a todo el mundo y en ellas hablamos de todo un poco.

Si te interesa venir a alguna de nuestras reuniones, puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo a: irmandadeyggdrassil@gmail.com