Actividades

Na Irmandade de Yggdrassil temos catro actividades mensuais: tres son para membros e afiliados á Asociación, mentres que a cuarta son as xa coñecidas "quedadas vikingas" nas que recibimos a todos aqueles interesados en compartir connosco un rato intercambiando opinións ou comentando as nosas distintas visións.As actividades que imos a realizar para membros e asociados serán de estudo dos distintos aspectos da Tradición Nórdica.
- Na primeira farase un estudo da teoloxía e mitoloxía xermano-nórdica, dende os textos de Eddas e Sagas ata outros textos contemporáneos.
- Na segunda levaremos a cabo un plan de estudo das runas e os seus usos, tanto adiviñatorios coma máxicos.
- E na terceira estudaremos os trances, o seiðr oracular, e a bruxería tradicional xermáno-nórdica.
Nestas actividades veremos textos de autores coñecidos, revisando os pros e contras de cada un deles.

Pronto colocaremos un calendario coas datas de cada unha das actividades.

Información sobre o curso de estudo sobre o Heathenry eiquí.

Información sobre o curso de Runas eiquí.

Información sobre o taller de Trance eiquí.

----------------------------------------------------

En Irmandade de Yggdrassil tenemos cuatro actividades mensuales: tres son para los miembros y afiliados a la Asociación, mientras que la cuarta son las conocidas "quedadas vikingas" en las que recibimos a todos aquellos interesados en compartir con nosotros un rato intercambiando opiniones o comentando nuestras distintas visiones.

Las actividades que vamos a realizar para miembros y asociados serán de estudio de los distintos aspectos de la Tradición Nórdica.
- En la primera se hará un estudio de la teología y la mitología germano-nórdica, desde los textos de las Eddas y las Sagas hasta otros textos contemporáneos.
- En la segunda llevaremos a cabo un plan de estudio de las runas y sus usos, tanto adivinatorios como mágicos.
- En la tercera estudiaremos los trances, el seiðr oracular, y la brujería tradicional germano-nórdica.
En estas actividades veremos textos de autores conocidos, revisando los pros y los contras de cada uno de ellos.

Pronto colocaremos un calendario con las fechas de cada una de las actividades.

Información sobre el curso de estudio sobre el Heathenry aquí.

Información sobre el curso de Runas aquí.

Información sobre el taller de Trance aquí.Actividades do mes de Decembro de 2010/Actividades del mes de Diciembre de 2010

No próximo mes de decembro teremos as seguintes actividades planexadas:

- Quedada con motivo da festividade de Jól.
-Quedada de estudo do Heathenry.
-Quedada de estudo das Runas.
-Quedada inicial do Taller de Trance.

---------------------------------------------------------
En el próximo mes de diciembre tendremos las siguientes actividades planeadas:

-Quedada con motivo de la festividad de Jól.
-Quedada de estudio del Heathenry.
-Quedada de estudio de las Runas.
-Quedada inicial del Taller de Trance.