Curso de Estudo das Runas/Curso de Estudio de las Runas

1- Breve historia das Runas. Orixe e evolución.

2- Breve historia dos pobos xermano-nórdicos.

3- Textos para o estudo das Runas: Völuspá, Germania de Tácito, Hávamál, Poemas Rúnicos.

4- Futhark Antigo. Fila F.

5- Futhark Antigo. Fila H.

6- Futhark Antigo. Fila T.

7- Futhark Novo.

8- Futhorc Anglo-Frisio.

9- O uso das Runas na Maxia.

10- O uso das Runas na Adivinación.

11- Bindrunes: Combinacións de Runas.

12- O Galdrabók, libro islandés de maxia rúnica.

--------------------------------------------------------------------------1- Breve historia de las Runas. Origen y evolución.

2- Breve historia de los pueblos germano-nórdicos.

3- Textos para el estudio de las Runas: Völuspá, Germania de Tácito, Hávamál, Poemas Rúnicos.

4- Futhark Antiguo. Fila F.

5- Futhark Antiguo. Fila H.

6- Futhark Antiguo. Fila T.

7- Futhark Joven.

8- Futhorc Anglo-Frisio.

9- El uso de las Runas en la Magia.

10- El uso de las Runas en la Adivinación.

11- Bindrunes: Combinaciones de Runas.

12- El Galdrabók, libro islandés de magia rúnica.